ALGEMENE VOORWAARDEN:

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 
www.hyacinten.online is een onderdeel van Matth. Verdegaal B.V.
 
Gegevens: Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruikt www.hyacinten.online cookies op haar website.
1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Prijzen
2-1 Alle prijzen op de website zijn in Euro's exclusief BTW. De prijzen bij de producten zijn als volgt vermeld;
a. per 1000-tal en  b. omgerekend naar verkoopeenheid per krat.
De prijzen van de producten zijn exclusief fust en order -en handlingtoeslagen.
2-2 Fust wordt doorbelast en kan niet worden geruild en/of wordt niet retour genomen.
Fust wordt overgenomen door koper voor €2,40 per exportkrat (is zwarte tulpenkrat) en eventuele onderzetters voor €2,50 en pallets €9,50 per stuk, prijzen zijn excl. 21% BTW.
2-3 De toeslagen excl. 21% zijn als volgt:
Vaste ordertoeslag €7,50 per order/transactie
Handling toeslag    €1,50 per tulpenkrat

3. Leveringen
3-1 Leveringen vinden plaats af-schuur Voorhout. Adres: Frank van Borselenlaan 4 - 2215 RM Voorhout.
De klant/koper is verantwoordelijk voor transport. Matth. Verdegaal B.V. regelt geen transport/vervoer voor de koper.   
3-2 Leveringen vinden plaats in zwarte tulpenkratten welke door de koper worden overgenomen.
3-2 Uw bestelling kan elke werkdag worden opgehaald tussen 8.00 - 17.00 uur. Tijdens onze pauzes is laden niet mogelijk. Onze pauze tijden zijn van 10.00 - 10.15 uur - 12.30 - 13.00 uur en van 15.00 - 15.15 uur.

4. Transactie en facturatie.
4-1 Transactie: Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en een ordernummer.
Uw bestelling is een transactie welke gelijk staat aan een koopovereenkomst tussen hyacinten.online en u als koper.
U dient uw ordernummer mee te nemen bij het ophalen van de bestelling. De factuur betreft een overzicht met alle toeslagen en kosten en inclusief BTW.
De factuur wordt later per email verstuurd.
4-2 Facturatie:  
De betaling van de koopprijs zal plaatsvinden - indien levering heeft plaatsgevonden.
Facturatie per transactie op basis van 30 dagen netto na factuurdatum betaling.

5. Levering/kwaliteit
5-1 Alle orders worden binnen 1 werkdag klaar gemaakt en kunnen de volgende werkdag worden opgehaald. Bestelt u op een werkdag voor 12.00 uur dan is uw order dezelfde werkdag vanaf 15.30 uur beschikbaar.
Heeft u na 12.00 uur besteld? Dan zijn de goederen de volgende werkdag op te halen vanaf 10.00 uur.
5-2 Bolgrootte; wij leveren de maat die vermeld staat bij het bestelde product. Er worden geen soorten geremplaceerd.
5-3 Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht.
Indien Matth. Verdegaal B.V. uw bestelling binnen 1 werkdag niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u een alternatief product aangeboden.
5-4 Matth. Verdegaal B.V. is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden.
5-5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Matth. Verdegaal B.V. zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen. 

6. Aansprakelijkheid
6-1 Alle producten die in het assortiment van Matth. Verdegaal B.V. zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan bloembollen moeten voldoen.
De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
6-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Matth. Verdegaal B.V. kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.
Matth. Verdegaal B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
6-3 Matth. Verdegaal B.V. is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.
Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Matth. Verdegaal B.V. zo spoedig mogelijk worden aangepast.
6-4 Matth. Verdegaal B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Matth. Verdegaal B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Matth. Verdegaal B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Matth. Verdegaal B.V. gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.  

9. Vragen
Matth. Verdegaal B.V. streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Matth. Verdegaal B.V,
dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

10. Retouren
Matth. Verdegaal B.V. accepteert geen geretourneerde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matth. Verdegaal B.V.

11. Geschillen
11.1 Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk worden gemeld.
Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit
meer bedragen dan de factuurwaarde. Voor hergroei kunnen wij niet instaan. 
11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht
door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem en in beroep de in dat Arrondissement bevoegde beroepsrechter.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Matth. Verdegaal B.V.
De illustraties zijn eigendom van Matth. Verdegaal B.V. of gelieerde partijen.

13. Bij het plaatsen van uw bestelling wordt aangenomen, dat u volledig met voornoemde voorwaarden akkoord gaat.