DISCLAIMER wettelijke bepalingen en privacy beleid:


LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT!

De artikelen op deze website worden aangeboden door www.hyacinten.online welke onderdeel is van Matth. Verdegaal BV te Voorhout/Nederland.
Auteursrechten
Tenzij anders aangegeven is de informatie op deze site het intellectuele
eigendom van Matth Verdegaal BV. Alle rechten voorbehouden. Het is u toegestaan documenten die door Matth Verdegaal BV op het World Wide Web zijn gepubliceerd, te kopiëren. Deze toestemming is beperkt tot het niet-commerciële gebruik ervan binnen uw organisatie, en/of alleen voor gebruik voor informatieve doeleinden. Deze toestemming wordt gegeven op voorwaarde dat iedere kopie van deze documenten of uittreksels daarvan de naam van de oorspronkelijke Matth Verdegaal BV-auteur draagt en alle kennisgevingen betreffende intellectueel eigendom bevat, inclusief deze kennisgeving betreffende auteursrecht. 
Hyperlinks
In het geval dat u een ander website opent via de website van Matth Verdegaal BV als een link, is deze niet afhankelijk van Matth Verdegaal BV. Matth Verdegaal BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor ENIGE schade van deze website of ieder andere gelinkte website.
Informatie
Deze website kan andere kennisgevingen betreffende intellectueel eigendom en auteursrecht bevatten, welke allemaal in acht genomen moeten worden. Hoewel Matth Verdegaal BV ernaar streeft de nauwkeurigste gegevens te bieden, kunnen er enkele technische onnauwkeurigheden of typografische fouten van tijd tot tijd in voorkomen. Informatie kan gewijzigd of bijgewerkt worden zonder kennisgeving. Deze informatie wordt aangeboden zonder garantie van wat voor soort dan ook.
Afstand van garanties en aansprakelijkheden. De informatie en instructies op deze website zijn alleen voor informatieve doeleinden aangeboden.
Zie voor meer informatie bij onze privacy verklaring op onze website aangaande onze omgang met uw persoonlijke gegevens.

Eigendom van materialen
Materialen staan onder auteursrecht en zijn beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en handelsvoorwaarden. Ze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, bijgewerkt, gepost, verzonden of verspreid op wat voor manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Matth Verdegaal BV. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien hierin, garanderen Matth Verdegaal BV en diens leveranciers geen enkel uitdrukkelijk of bedoeld recht aan u onder elk patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheime informatie.
Algemeen
Matth Verdegaal BV kan deze voorwaarden te allen tijde herzien bij het bijwerken van deze stukken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment nieuwste voorwaarden te bekijken, want deze zijn bindend. Bepaalde bepalingen van deze voorwaarden kunnen vervangen worden door uitdrukkelijk toegewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden, geplaatst op bepaalde pagina's op deze website.   Voorhout, mei 2018.